Copyrights

Autorzy zdjęć:

Daria Sułek-Chlebowska, Marta Marek-Tomaszewska, Magdalena Wańkowska, Adam Marek, Krzysztof Raszczuk, Wojciech Laska (Keim), Krzysztof Mazur, Romuald M. Sołdek,
Marcin Czechowicz (Castellum), Andrzej Kadłuczka (Muzeum Zamek w Łańcucie),
Piotr Napierała, Edward Hardt, Łukasz Bednarz, Anna Karolak, Tomasz Nowak,
Dawid Wójcik, Mateusz Moczko, Bronisław Gosowski, Witold Misztal, Krzysztof Atykow,
Jan Leszczyński, Leszek Stryja, Paweł Kucharski, Jerzy Jasieńko, Lech Kwartowicz,
Piotr Wanat, serwis Depositphotos

Materiał multimedialny:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, TV NID