Życiorys

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

Pracownik naukowo-badawczy Politechniki Wrocławskiej
Nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego
Nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury
Prorektor ds. Ogólnych (2016-2020)

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Konserwacja konstrukcyjna, naprawy, wzmacnianie konstrukcji zabytkowych: ceglanych, kamiennych, drewnianych i betonowych; modelowanie numeryczne konstrukcji historycznych; analizy odkształceń i naprężeń w konstrukcjach historycznych; materiały historyczne – ceramika, drewno, kamień, zaprawy, beton; diagnostyka i monitoring zachowań statycznych obiektów zabytkowych; doktryny konserwatorskie; przekształcenia obiektów historycznych; konstrukcje z drewna klejonego warstwowo.


DOROBEK NAUKOWY, KSZTAŁCENIE KADRY

 • około 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym cztery książki (pełny wykaz publikacji zawarto w systemie DONA, ORCID: 0000-0002-8574-6121),
 • promotor w pięciu obronionych rozprawach doktorskich,
 • promotor w siedmiu kolejnych przewodach doktorskich otwartych,
 • recenzent wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
 • realizator wielu grantów naukowych polskich (NCN),
 • realizator wielu grantów zagranicznych, m.in. we współpracy z Fundacją Paula Getty, Los Angeles (USA) – „Centennial Hall in Wroclaw” – Conservatory Plan of Maintenance” (2016), z Fundacją Romualdo del Bianco, Florencja (Włochy) – „Rescuing the Hidden European Churches Heritage – an international Methodology for implementing Database for Restoration Projects (Culture 2000)”, 2006, “Florence and Cracow Twin Cities in Europe – Common Cultural Heritage” (Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Emma Mandelli), Fundacja Thyssena (Freie Universität Berlin – Jerzy Jasieńko, Wolfram Hoepfner, Jacek Kościuk, Janusz Kucharski, Kazimierz Szydełko): Ołtarz Pergamoński – model 1:25 dla Muzeum Pergamonu w Berlinie, Halikarnossos, Domy w Priene (M. Gropius Bau, Berlin), Horizon 2020: “Innovative material and techniques for conservation of 20th century concrete based cultural heritage”,
 • adiunkt naukowo-badawczy w Eindhoven University of Technology (Holandia) – 1989-1990.

DOROBEK ZAWODOWY

Ponad 200 ekspertyz, projektów, konsultacji związanych z konserwacją konstrukcyjną i wzmacnianiem obiektów historycznych, w tym: Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim, Zamek w Ząbkowicach Śląskich, Zamek w Gniewie, Klasztor w Lubiążu, Aula Leopoldina – Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Zamek w Kliczkowie, Zamek w Wojanowie, Zamek we Wleniu, Archikatedra Wrocławska, Dworzec w Poznaniu, Kościół pw. św. Doroty, Stanisława i Wacława we Wrocławiu, Kościół w Barn (Holandia), Kopuła Pompeo Ferrariego w klasztorze Owińskach, kopuła Brunelleschiego w katedrze Santa Maria del Fiore we Florencji, Zespół Pałacowo-Folwarczny w Chróstniku, Katedra pw. św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Kościół Pokoju w Świdnicy, Dwór Sarny w Kotlinie Kłodzkiej, obiekty muzeum obozu niemieckiego, hitlerowskiego Gross-Rosen oraz obiekty ceglane neogotyckie, zabytkowe kościoły ceglane, kamienne i drewniane na terenie całej Polski.


WYBRANE, PEŁNIONE FUNKCJE

 • Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2002-2011,
 • Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 2000-2008,
 • Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej RP,
 • Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Warszawa), 2009-2015
 • Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, (wyd. w języku polskim i angielskim),
 • Członek Rady Naukowej czasopisma: „Civil and Environmental Engineering”, Politechnika Białostocka,
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Architektury Drewnianej w Krajowym Programie Ochrony Zabytków 2013-2017, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2013-2016
 • v-ce Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO,
 • Ekspert Polski ds. World Heritage Committee UNESCO (Paryż, Francja), 2012-2015,
 • Ekspert Fundacji Romualdo del Bianco ds. konserwacji, ochrony i wzmacniania obiektów zabytkowych (Florencja, Włochy),
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma „Domes and Cupolas” (Florencja, Włochy),
 • Prezes, Dyrektor Generalny COIA Sp. z o.o. (1990-1993),
 • Prezes, Dyrektor Generalny, Właściciel CCI – Corian Cooperation Investment Sp. z o.o. (1993-2016),
 • Przewodniczący Rady Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Członek Rady Fundacji „Lubiąż” (2014-2018),
 • Członek Rady Muzeum Gross-Rosen,
 • Przewodniczący Rady Fundacji Bente Kahan.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma Zbornik, Uniwersytet w Mostarze (Bośnia i Hercegowina),
 • Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
 • Członek International Council of Monuments and Sites ( ICOMOS),
 • Członek – Ekspert – International Scientific Committee of Researches of Architectural Heritage (ISCARSAH- ICOMOS),
 • Członek – Ekspert – International Wood Committee- ICOMOS,
 • Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 • Członek PZiTB,
 • Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE

 • Członek Komitetu Sterującego i Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „DOMES in the WORLD” (Florencja, Włochy, 2013, Fundacja Romualdo del Bianco),
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego i Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAHC 2012: “Structural Analysis of Historical Constructions” (Wrocław, Polska), 2012,
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SHATIS 2013: „Structural Health Assessment of Timber Structures” (Trento, Włochy),
 • Członek Komitetu Naukowego i Sterującego Międzynarodowej Konferencji Naukowej MURICO 2014: „Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials” (Ravenna, Włochy),
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej PROHITEC 2014: „Protection of Historical Constructions” (Antalya, Turcja),
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego i Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SHATIS 2015: “Structural Health Assessment of Timber Structures” (Wrocław, Polska),
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAHC 2016: „ Structural Analysis of Historical Construction” (Leuven, Belgia),
 • Członek Komitetu Sterującego i Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej MURICO 2017 (Ravenna, Włochy),
 • Członek Komitetu Sterującego i Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SHATIS 2017: “Structural Health Assessment of Timber Structures” (Istanbuł, Turcja),
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: „I Kongresu Konserwatorów Zabytków” (Warszawa 2005),
 • Członek Komitetu Naukowego: „II Kongresu Konserwatorów Zabytków”, (Warszawa – Kraków, 2015),
 • Współorganizator i członek Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Konferencji zamykającej Europejski Program COST FP1101: „Reinforcement of Timber Structures”, (Wrocław, 2015),
 • Członek Komitetów Naukowych wielu polskich konferencji naukowych o zasięgu krajowym.

AKTYWNOŚĆ W UCZELNI

 • Dyrektor Instytutu Budownictwa (2008 – 2014),
 • Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych (do 2020),
 • Pełnomocnik Rektora ds. obiektów zabytkowych uczelni (do 2020),
 • Prorektor ds. Ogólnych (2016-2020).

UPRAWNIENIA

 • Do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – Nr 58/86/UW,
 • Rzeczoznawca Budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych- poz. 46/03/R/C- 2003,
 • Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w specjalności: „Rewaloryzacja zabytkowej architektury – wzmacnianie struktur”- akt ustanowienia z dn. 12 października 1993 roku,
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z zakresu inżynierii – wzmacnianie struktur budowli zabytkowych – nr25/1990
 • Zaświadczenie nr 16/99 stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej oraz prowadzenia i nadzorowania robót konstrukcyjno-inżynieryjnych przy zabytkach nieruchomych – Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, 30.06.1999 r.,
 • Świadectwo Nr 8/Sp/09/99 Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa- kurs: „Ochrona Budynków przed Korozją Biologiczną” z dn. 14.09.1999r.

WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA: NAGRODY

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – „za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultury polskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego”,
 • Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • Złoty Medal – za długoletnią służbę,
 • Złota Odznaka Stowarzyszenia Konserwatora Zabytków (członek honorowy),
 • Złota Honorowa Odznaka PZiTB,
 • Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Wrocławia, 2019.

INNE

 • Żona: EWA – architekt
 • Córka: Kaja – adwokat
 • Syn: Wojtek – adwokat
 • Pies i kot: zawsze były, teraz nie ma
 • Ulubione miejsca: Biskupin-Wrocław, Ponte Vecchio, Piazza Della Passera – Florencja, maleńka wioska w lubuskim, jeszcze mniejsza wioska na półwyspie Pelješac na południu Chorwacji, hotel Astor przy Rue d’Astorg 10 w paryskiej „ósemce” (Ernest Hemingway)
 • Hobby: malarstwo polskie i śląskie II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku, jazda konna, las